геотермальний

Енергетика • Геонауки • Технологія

читати вголос

Геотермальний дослідний завод у Гро -Sch nebeck

Geothermie-Pilotanlage in Gro -Sch nebeck

© А. Саадат, GFZ Потсдам